ตรวจสอบสถานะพัสุด

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
ด.ญ.ไก่ แซ่มู่ (0869429985) SP144702425 ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 27, 2020 102020000025
ประทุมพร คลีมานะกิจ SP144702430 ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 26, 2020 102020000023
คุณปริญญา สีแดด EB396652154TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 26, 2020 102020000024
คุณรัชนี ศรีสมบัติ RI128744179TH ไปรษณีย์ไทย Oct 26, 2020 102020000022
นิตญา เจริญสุข RI128743615TH ไปรษณีย์ไทย Oct 23, 2020 102020000021
คุณประดับพิณ คำพล ED330360323TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 21, 2020 102020000020
คุณศุภกร จิตรไมตรี EO572489091TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 19, 2020 102020000018
คุณจันทร สุวรรณชื่น RI128751550TH ไปรษณีย์ไทย Oct 19, 2020 102020000017
คุณบัว ซารกี (ทราย) EB396615324TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 19, 2020 102020000019
นายสถาปนา สาระพันธุ์ (ดาบสุบัน) RI128750395TH ไปรษณีย์ไทย Oct 16, 2020 102020000016
คุณสุพิน จิตรเพ็ชร EB39660634TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 16, 2020 102020000015
รัตนา ส้มหวาน (หน่อย-บัญชี) RI128750112TH ไปรษณีย์ไทย Oct 15, 2020 102020000014
ศศิกานต์ จรณะกรัณย์ RI128750109TH ไปรษณีย์ไทย Oct 15, 2020 102020000013
คุณบัณฑิตา สุขวรรณะ RI111799519TH ไปรษณีย์ไทย Oct 12, 2020 102020000012
สุปราณี หลวงอี่ RI128730135TH ไปรษณีย์ไทย Oct 08, 2020 102020000007
คุณธัญชนก เกตุพุทธรรม ED330257357TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 08, 2020 102020000011
คุณกัญญนันทน์ นภาพงศ์พันธ์ EB396563627TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 08, 2020 102020000010
คุณอาทิตติยา เชี่ยวชาญ EB396563613TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 08, 2020 102020000009
คุณ​วนิดา ฌานถอนมเกียรติ EB396531624TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 07, 2020 102020000005
คุณพรรณศรัณ ชุณหรัชพันธ์ RI111787113TH ไปรษณีย์ไทย Oct 07, 2020 102020000008
คุณอารีย์ ทอย ED330252037TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 05, 2020 102020000004
น.ส นิวาส สิทธิโสม EO572489074TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 05, 2020 102020000003
คุณธิดารัตน์ โลหะจรัส EO572489088TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 05, 2020 102020000006
ไชย งามวงษ์ RI111796662TH ไปรษณีย์ไทย Oct 02, 2020 102020000002
คุณพูม RI111778010TH ไปรษณีย์ไทย Oct 01, 2020 092020000033
คุณยุพรัตน์ ชาวชายโขง RI111778006TH ไปรษณีย์ไทย Oct 01, 2020 102020000001
คุณพิสิฐ สุขกสิ EB396471982TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 28, 2020 092020000029
คุณสุนิสา ปัสสาละกัง EB396471965TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 28, 2020 092020000028
คุณซิลา อารมณ์ดี EB396473833TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 28, 2020 092020000032
คุณศรีกัญญา จรรยาศักดิ์ EB396473802TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 28, 2020 092020000031
คุณศรีกัญญา จรรยาศักดิ์ EB396473802TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 28, 2020 092020000031
คุณจุฑามาศ วาศนาส่ง EB396473780TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 28, 2020 092020000030
สุนิดา สิทธิกุลวิฑิต EB396465253TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 25, 2020 092020000027
คุณกีรอัน ยูนุ๊ EB396463915TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 25, 2020 092020000026
คุณกีรอัน ยูนุ๊ EB396463915TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 25, 2020 092020000026
คุณณัฐวุฒิ ประทุม EB396463907TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 25, 2020 092020000025
คุณสิรินทรา สะอาด RI111737810TH ไปรษณีย์ไทย Sep 24, 2020 092020000024
คุณกัญญา เสมศรี (หยก) EB396453065TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 23, 2020 092020000023
คุณยุพิน ธรรมศาสตร์สิทธิ์ EB395892944TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 22, 2020 092020000021
คุณอธิภัทร สิทธิแป้น ED572489065TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 22, 2020 092020000022
สาริน คูสุวรรณ์ EB395885254TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 21, 2020 092020000020
คุณลลวลัย พิริยาพัชระกุล (รักษ์) RI111781795TH ไปรษณีย์ไทย Sep 21, 2020 092020000019
คุณรัชฎาภรณ์ นันทะบุตร ED330122859TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 18, 2020 092020000018
คุณวายุ เพ็งพา EB395865776TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 17, 2020 092020000015
คุณนันทวัฒ์ พรหมพฤกษ์ EB395866119TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 17, 2020 092020000016
คุณวราภรณ์ แจ้งสนิท EF080399519TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 17, 2020 092020000017
คุณรุ่งระวี ผ่องโสภา RI111758063TH ไปรษณีย์ไทย Sep 15, 2020 092020000013
คุณจิศริยาพร จีระเสมานนท์ EB395852168TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 15, 2020 092020000014
คุณเอกศจี ตั้งตรัยรัตนกุล RI111761561TH ไปรษณีย์ไทย Sep 14, 2020 092020000012
ณัชชา เทียนชัย RP922304737TH ไปรษณีย์ไทย Sep 14, 2020 092020000009
ชื่อลูกค้า : ด.ญ.ไก่ แซ่มู่ (0869429985)
Tracking number : SP144702425
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 27, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000025
ชื่อลูกค้า : ประทุมพร คลีมานะกิจ
Tracking number : SP144702430
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 26, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000023
ชื่อลูกค้า : คุณปริญญา สีแดด
Tracking number : EB396652154TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 26, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000024
ชื่อลูกค้า : คุณรัชนี ศรีสมบัติ
Tracking number : RI128744179TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 26, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000022
ชื่อลูกค้า : นิตญา เจริญสุข
Tracking number : RI128743615TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 23, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000021
ชื่อลูกค้า : คุณประดับพิณ คำพล
Tracking number : ED330360323TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000020
ชื่อลูกค้า : คุณศุภกร จิตรไมตรี
Tracking number : EO572489091TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 19, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000018
ชื่อลูกค้า : คุณจันทร สุวรรณชื่น
Tracking number : RI128751550TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 19, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000017
ชื่อลูกค้า : คุณบัว ซารกี (ทราย)
Tracking number : EB396615324TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 19, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000019
ชื่อลูกค้า : นายสถาปนา สาระพันธุ์ (ดาบสุบัน)
Tracking number : RI128750395TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000016
ชื่อลูกค้า : คุณสุพิน จิตรเพ็ชร
Tracking number : EB39660634TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000015
ชื่อลูกค้า : รัตนา ส้มหวาน (หน่อย-บัญชี)
Tracking number : RI128750112TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 15, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000014
ชื่อลูกค้า : ศศิกานต์ จรณะกรัณย์
Tracking number : RI128750109TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 15, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000013
ชื่อลูกค้า : คุณบัณฑิตา สุขวรรณะ
Tracking number : RI111799519TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 12, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000012
ชื่อลูกค้า : สุปราณี หลวงอี่
Tracking number : RI128730135TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 08, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000007
ชื่อลูกค้า : คุณธัญชนก เกตุพุทธรรม
Tracking number : ED330257357TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 08, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000011
ชื่อลูกค้า : คุณกัญญนันทน์ นภาพงศ์พันธ์
Tracking number : EB396563627TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 08, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000010
ชื่อลูกค้า : คุณอาทิตติยา เชี่ยวชาญ
Tracking number : EB396563613TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 08, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000009
ชื่อลูกค้า : คุณ​วนิดา ฌานถอนมเกียรติ
Tracking number : EB396531624TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 07, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000005
ชื่อลูกค้า : คุณพรรณศรัณ ชุณหรัชพันธ์
Tracking number : RI111787113TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 07, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000008
ชื่อลูกค้า : คุณอารีย์ ทอย
Tracking number : ED330252037TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 05, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000004
ชื่อลูกค้า : น.ส นิวาส สิทธิโสม
Tracking number : EO572489074TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 05, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000003
ชื่อลูกค้า : คุณธิดารัตน์ โลหะจรัส
Tracking number : EO572489088TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 05, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000006
ชื่อลูกค้า : ไชย งามวงษ์
Tracking number : RI111796662TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 02, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000002
ชื่อลูกค้า : คุณพูม
Tracking number : RI111778010TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 01, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000033
ชื่อลูกค้า : คุณยุพรัตน์ ชาวชายโขง
Tracking number : RI111778006TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 01, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000001
ชื่อลูกค้า : คุณพิสิฐ สุขกสิ
Tracking number : EB396471982TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 28, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000029
ชื่อลูกค้า : คุณสุนิสา ปัสสาละกัง
Tracking number : EB396471965TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 28, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000028
ชื่อลูกค้า : คุณซิลา อารมณ์ดี
Tracking number : EB396473833TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 28, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000032
ชื่อลูกค้า : คุณศรีกัญญา จรรยาศักดิ์
Tracking number : EB396473802TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 28, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000031
ชื่อลูกค้า : คุณศรีกัญญา จรรยาศักดิ์
Tracking number : EB396473802TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 28, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000031
ชื่อลูกค้า : คุณจุฑามาศ วาศนาส่ง
Tracking number : EB396473780TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 28, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000030
ชื่อลูกค้า : สุนิดา สิทธิกุลวิฑิต
Tracking number : EB396465253TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 25, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000027
ชื่อลูกค้า : คุณกีรอัน ยูนุ๊
Tracking number : EB396463915TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 25, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000026
ชื่อลูกค้า : คุณกีรอัน ยูนุ๊
Tracking number : EB396463915TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 25, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000026
ชื่อลูกค้า : คุณณัฐวุฒิ ประทุม
Tracking number : EB396463907TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 25, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000025
ชื่อลูกค้า : คุณสิรินทรา สะอาด
Tracking number : RI111737810TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000024
ชื่อลูกค้า : คุณกัญญา เสมศรี (หยก)
Tracking number : EB396453065TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 23, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000023
ชื่อลูกค้า : คุณยุพิน ธรรมศาสตร์สิทธิ์
Tracking number : EB395892944TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 22, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000021
ชื่อลูกค้า : คุณอธิภัทร สิทธิแป้น
Tracking number : ED572489065TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 22, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000022
ชื่อลูกค้า : สาริน คูสุวรรณ์
Tracking number : EB395885254TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000020
ชื่อลูกค้า : คุณลลวลัย พิริยาพัชระกุล (รักษ์)
Tracking number : RI111781795TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000019
ชื่อลูกค้า : คุณรัชฎาภรณ์ นันทะบุตร
Tracking number : ED330122859TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 18, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000018
ชื่อลูกค้า : คุณวายุ เพ็งพา
Tracking number : EB395865776TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000015
ชื่อลูกค้า : คุณนันทวัฒ์ พรหมพฤกษ์
Tracking number : EB395866119TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000016
ชื่อลูกค้า : คุณวราภรณ์ แจ้งสนิท
Tracking number : EF080399519TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000017
ชื่อลูกค้า : คุณรุ่งระวี ผ่องโสภา
Tracking number : RI111758063TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 15, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000013
ชื่อลูกค้า : คุณจิศริยาพร จีระเสมานนท์
Tracking number : EB395852168TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 15, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000014
ชื่อลูกค้า : คุณเอกศจี ตั้งตรัยรัตนกุล
Tracking number : RI111761561TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 14, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000012
ชื่อลูกค้า : ณัชชา เทียนชัย
Tracking number : RP922304737TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 14, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000009

หมวดหมู่สินค้า

Powered by MakeWebEasy.com